Szkarpawa

Szlak Szkarpawy (od Wisły do Zalewu Wiślanego)
Szkarpawa to typowa żuławska rzeka - prawie bez prądu. Ma długość 25,4 km. W przeważającej długości obwałowana, z brzegami porośniętymi szuwarami. Łagodnie meandruje, są również długie proste odcinki. Na rzece gniazduje wiele gatunków ptaków, na całej trasie spotykamy również Czaple Siwe. Swoje żeremia mają tu bobry, których aktywność wyraźnie widać na pniach drzew. Szkarpawa stanowi podstawową i najkrótszą drogę wodną dla jachtów płynących z Gdańska na Zalew Wiślany a także z Gdańska do Elbląga i dalej, na Kanał Elbląski i Pojezierze Iławskie. Szkarpawa jest jedną z najważniejszych rzek szlaku Pętli Żuławskiej. Aby zatoczyć ową Pętlę  kontynuujemy dalej żeglugę Nogatem, następnie Wisłą i ponownie dopływamy do Szkarpawy w Gdańskiej Głowie.

A więc jest to jeden z najbardziej uczęszczanych i znanych szlaków "tranzytowych" Pomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Tej rzece poświęcam więc wiele uwagi. Szkarpawa rozpoczyna swój bieg od śluzy Gdańska Głowa, łączącej Wisłę ze Szkarpawą i uchodzi do Zalewu Wiślanego w pobliżu miejscowości Osłonka.

Obiekty hydrotechniczne
Na rzece mamy do przejścia wyjątkowe obiekty hydrotechniczne - śluzę (z mostkiem obrotowym), most zwodzony w Drewnicy, kolejowy most obrotowy i kolejny most zwodzony w Rybinie.
Wszystkie obiekty są czynne i otwierane w wyznaczonych godzinach.
 • Godziny otwarć mostów i śluz na całym Pomorskim Szlaku Żeglarskim - tutaj

Połączenia Szkarpawy z innymi drogami wodnymi

Płynąc Szkarpawą możemy wpłynąć na inne drogi wodne. Do Szkarpawy uchodzi wiele kanałów i cieków wodnych. Większość z nich jest odcięta wałem przeciwpowodziowym, do kilku z nich możemy wpłynąć i zostały one opisane.
 • w Rybinie na Wisłę Królewiecką, którą również dopłyniemy do Zalewu Wiślanego - czytaj tutaj;
 • tuż za Rybiną na Tugę, którą dopłyniemy do Nowego Dworu Gdańskiego a dalej Świętą do Nowego Stawu - czytaj tutaj;
 • wychodząc ze Szkarpawy na Zalew Wiślany, możemy wpłynąć w ujście Nogatu i kontynuować żeglugę Nogatem aż do Białej Góry i Wisły - czytaj tutaj lub płynąc Nogatem skręcić na Kanał Jagielloński i dopłynąć do Elbląga - czytaj tutaj;
 • płynąc w kierunku "przeciwnym", to znaczy z Zalewu Wiślanego dopłyniemy Szkarpawą do Wisły, którą możemy płynąc pod prąd do Tczewa i dalej, lub z prądem na Zatokę Gdańską lub do Gdańska - przez śluzę Przegalina i Martwą Wisłę i Motławę - czytaj tutaj, lub przez Przekop Wisły i Zatokę Gdańską - czytaj tutaj a potem przez Kanał Portowy i Motławę - czytaj tutaj

Ważne informacje o Szkarpawie
 • Jak bezpiecznie żeglować po Szkarpawie - tutaj
 • Porty, przystanie i miejsca schronienia na Szkarpawie - tutaj
 • Linie wysokiego napięcia na Szkarpawie od Wisły do Zalewu, czyli od Śluzy Gdańska Głowa do Osłonki - według znaków brzegowych z maja 2012 (z aktualizacją 2015, 2018, 2020, 2023) znajdziecie tutaj
 

Szczegółowa locja Szkarpawy
Ze względów żeglugowych, locyjnych i informacyjnych rzekę podzieliłem na odcinki, które zostały szczegółowo opisane na stronie:
 • Wisła-śluza Gdańska Głowa-Drewnica - tutaj
 • Śluza Gdańska Głowa - tutaj
 • Most zwodzony Drewnica - tutaj
 • Drewnica-Rybina - tutaj
 • Węzeł Wodny Rybina - tutaj
 • Rybina-Osłonka-ujście do Zalewu Wiślanego - tutaj

Skrócona locja Szkarpawy

Rozpoczynamy rejs Szkarpawą - Śluza Gdańska Głowa
Od Wsły do śluzy prowadzi krótki kanał, pełniący równocześnie funkcję awanportu śluzy. To początek Szkarpawy. Sama śluza jest zabytkową budowlą hydrotechniczną. Od września 2011 do maja 2012 śluza przeszła kolejną modernizację, polegającą na elektryfikacji urządzeń śluzy.

Od strony Wisły zbudowane są - wyraźnie wyższe od wrót śluzy - wrota przeciwpowodziowe. Chociaż najczęściej są one otwarte, to przy wysokiej, powodziowej wodzie (także w sezonie letnim) mogą być stale zamknięte przez okres kilku a nawet kilkunastu dni. Oczywiście wtedy nie możemy się prześluzować. Dlatego warto śledzić komunikaty o stanie wód aby uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki.

W okolicy śluzy nie ma żadnej gastronomii ani sklepu. Dłuższy postój jachtem zalecam od strony Szkarpawy, na przykład w zatoce za śluzą.
 • Informacje o tym, jak przepływać przez Gdańską Głowę i szczegółowy opis śluzy - tutaj
Z Gdańskiej Głowy do Drewnicy
Po prześluzowaniu wpływamy na spokojne wody Szkarpawy. Zaraz za śluzą rzeka rozlewa się szeroko, tworząc dużą zatokę. W zatoce znajdziemy kilka miejsc do wygodnego zacumowania na dziko, przy prawym brzegu. Miejsce do lądowania jest także na lewym brzegu, tuż za kierownicą śluzy.

Na obu brzegach wały przeciwpowodziowe - chroniące
przed zalaniem położone w depresji żuławskie pola. Lewy brzeg jest porośnięty trzcinami, ale co jakiś czas znajdziemy miejsco do dobicia. 

Do najbliższej na szlaku miejscowości - Drewnicy - mamy kilkanaście minut na silniku. Możemy, oczywiście płynąć na żaglach, jeśli mamy sprzyjający wiatr. Halsować na tym odcinku rzeki raczej trudno - dopiero dalej rzeka bardziej poszerza swoje koryto. Widoczne druty linii wysokiego napięcia (14,7 m) zwiastują nam, iż zbliżamy się do Drewnicy i mostu zwodzonego  [aktualizacja 2015: linia energetyczna została w maju 2015 poprowadzona pod dnem rzeki].

Most zwodzony w Drewnicy

Został on wybudowany w miejsce wiele lat funkcjonującego tu mostu pontonowego. Most otwiera się dość często w sezonie, który trwa od 01 maja do 15 września. [aktualizacja 2015: Od 2015 roku wprowadzono zasadę, postulowaną wielokrotnie przez Pomorski Szlak Żeglarski, że w okresie poza sezonem w dni powszednie w godzinach 07.00-15.00 most nie otwiera się o stałych porach a na zgłoszenie od przepływająctych jednostek, aktualizacja 2016: zasada ta została anulowana].
 • Godziny otwarć mostów i śluz na całym szlaku są tutaj
Most posiada dobre oznakowanie i sygnalizację świetlną dla ruchu wodnego (raczej nie używaną). Z obu stron mostu, w pewnej odległości, w wodzie są umocowane pale - fachowo kierownice mostu. Od strony wschodniej - przy brzegu lewym, od strony zachodniej - przy brzegu prawym. Kierownice te pomagają dłuższym zestawom w manewrowaniu, gdyż most w Drewnicy został wybudowany skośnie do osi rzeki. Przy samym moście ustawione są pomosty cumownicze - od strony śluzy Gdańska Głowa przy obu brzegach, od strony Rybiny przy brzegu północnym.
 • Informacje o moście zwodzonym w Drewnicy i o pomostach cumowniczych są tutaj

Cumujemy w Drewnicy

W Drewnicy możemy wygodnie zacumować, mając do dyspozycji aż trzy pływające pomosty cumownicze. Od strony zachodniej dwa pomosty, przy północnym i południowym brzegu, od strony wschodniej, pomost jest przy północnym brzegu [aktualizacja 2017: pomost ze wschodniego brzegu został zabrany na skraj miejscowości gdzie przez dwa lata fukcjonowała wypożyczalnia sprzętu wodnego. Obecnie nie działa, pozostał po niej mały domek i miejsce do zacumowania]. Za mostem możemy także wylądować na południowym, piaszczystym brzegu. Przy zachodniej stronie mostu, tuż przed północnym pomostem, w wodzie są resztki betonowych filarów nabrzeża do obsługi dawnego mostu pontonowego. W Drewnicy warto się zatrzymać na zakupy - gdyż jest tutaj kilka dobrze zaopatrzonych sklepów. Knajpa też jest - czy zechcecie tam zostać oceńcie sami.

Przystań 3+550 (Szwedowo) w Drewnicy-Żuławkach
Tuż za Drewnicą, na prawym brzegu jest także prywatna przystań Janusza Szwedowskiego, członka SAJ (Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych). Postój (dla miłych gości) za darmo, można nabrać wody, skorzystać z toalety.
 • Więcej informacji - tutaj
Od Drewnicy do Rybiny
Rzeka umożliwia halsowanie, rozlewając się szeroko. Na większości odcinków brzegi porośnięte są trzecinowiskiem, można jednak znaleźć miejsca na dogodny postój.

Stanica Wodna Żabi Brzeg w Izbiskach

Znajduje się na lewym brzegu Szkarpawy i została zbudowana w miejscu znajdującej się tu przed laty straznicy wałowej. Budynek przystani został zbudowany według planów dawnej strażnicy i sam w sobie jest ciekawym obiektem godnym obejrzenia. Przystań zobaczymy za ostrym zakrętem rzeki w prawo. Na lewym brzegu będzie przez chwilę towarzyszyć nam droga prowadząca do Izbisk.
Obecnie (2014) jest w końcowym stadium budowy i uruchamiania. Aktualizacja 2020 - stanica jeszcze nie funkcjonuje.
 • Więcej informacji - tutaj

[aktualizacja 2015]
Przystań żeglarska Chorążówka
To niewielka miejscowość położona nad północnym brzegiem Szkarpawy, pomiędzy izbiskami a Rybiną. Przystań jest w budowie - ale już funkcjonuje i przyjmuje wodniaków. Cumujemy na razie do niewielkiego, pływającego pontonu. Jest on wyposażony w urządzenia cumownicze i grubą linę spełniającą funkcję odbijacza. Na przystani czynne są toalety i prysznice. Można tu wypożyczyć łódź wiosłową z silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Jest wiata i krąg ogniskowy a także możliwość grillowania.
 • Więcej informacji - tutaj

Następną większą miejscowością na szlaku jest Rybina
W Rybinie odgałęzia się od Szkarpawy jedno z jej dawnych ramion ujściowych - Wisła Królewiecka, którą również możemy dopłynąć do Zalewu Wiślanego. Z kolei za Rybiną do Szkarpawy wpada Tuga, którą możemy popłynąć pod prąd do Nowego Dworu Gdańskiego i dalej rzeką Świętą aż do Nowego Stawu.

Rybina to prawdziwy węzeł szlaków wodnych.
Tutaj możemy podjąć decyzję, jak płynąć dalej. Drogowskaz na cyplu nie pozwala na pomyłkę. W lewo - Wisła Królewiecka, w prawo - Szkarpawa. Wielu żeglarzy nie wie, że na Wiśle Królewieckiej zaszły zmiany można rzec - rewolucyjne. Naprawiono nieczynne od wielu lat mosty zwodzone w Rybinie i Sztutowie. Są one często i regularnie otwierane - w cyklicznym, dwugodzinnym takcie. Podniesiono do 13,5-15 metrów linie wysokiego napięcia. [aktualizacja: od czerwca 2018 most zwodzony w Rybinie na Wiśle Królewieckiej - niebieski - nie jest w ogóle otwierany dla ruchu wodnego].
 • Informacje o nowej przystani i pomostach cumowniczych w Rybinie są tutaj
 • Dokładny opis węzła wodnego w Rybinie w pomorskimszlakuzeglarskim - klikamy tutaj
 • natomiast opis szlaku Wisły Królewieckiej - znajdziecie tutaj

Cumujemy w Rybinie

na przystani pasażersko-żeglarskiej w Rybinie lub do pomostów cumowniczych przy obu mostach zwodzonych - na Szkarpawie, czyli przed żółtym mostem zwodzonym lub na Wiśle Królewieckiej, czyli przed niebieskim mostem zwodzonym. Aktualizacja 2016: pomost przed mostem zwodzonym na Szkarpawie (żółtym) jest w coraz gorszym stanie technicznym. Podobno ma być naprawiony. Aktualizacja 2019:
pomost przed mostem zwodzonym na Szkarpawie (żółtym) został wyłączony z użytkowania i po sezonie przeholowany do nowej przystani rybackiej w Osłonce.  Od strony Zalewu Wiślanego przy mostach zwodzonych są również pomosty pływające, ale nie umożliwiają zejścia na ląd. Cumując przed mostem na Szkarpawie widzimy stąd tablicę z godzinami otwarcia mostu i budynek operatora, na drodze przy moście. Uwaga na gałęzie drzew, które mogą zahaczyć o nasz maszt. Przy pomostach jest nieco płyciej, bądzcie przygotowani na konieczność podkręcenia miecza [2019: informacje na razie nieaktualne bo pomost został zabrany]. Do pierwszego sklepu blisko, do swóch dalszych musicie wybrać się na krótki spacer i przejść przez most na Wiśle Królewieckiej.

Z Rybiny do Osłonki
Szkarpawa rozlewa się szerzej i umożliwia halsowanie. Na prawym brzegu zaraz za Rybiną, wspomniane już wcześniej ujście Tugi, płynącej do Nowego Dworu Gdańskiego, kusi swoją dzikością. Warto tam popłynąć, jednak ze względu na niskie mostki i niskie, nieoznakowane linie energetyczne należy położyć maszt.
 • Opis szlaku rzeki Tugi i Świętej - tutaj,
Przy ujściu Tugi często są rozstawione wyraźnie oznakowane sieci rybackie (rzadkość na Szkarpawie). Rzeka rozlewa się szerzej, można nawet pokusić się o halsowanie, jeśli płyniemy przy niezbyt sprzyjającym wietrze. Wiatr jednak najczęściej nie wieje "wzdłuż" koryta rzeki, a dzięki temu iż Szkarpawa meandruje, wiatr niezbyt korzystny może za kolejnym zakrętem powiać nam w rufę. Od Rybiny do ujścia przez rzekę przechodzą trzy linie wysokiego napięcia - przy ujściu Tugi i w okolicy Osłonki (wysokość 14 metrów nad wodą, od 2019 oznakowanie 16 m). Niska linia w 12 m Chełmku została poprowadzona w 2013 roku pod dnem rzeki.   
Po minięciu linii wysokiego napięcia zobaczymy po prawej stronie solidny pomost, a za wałem przeciwpowodziowym czerwone dachy Stanicy Wodnej Osłonka. [aktualizacja 2019] Tuż przed nimi nowe miejsce do cumowania o nazwie Cicha Przystań w Osłonce.

Cicha przystań Osłonka
To przystań położona tuż przed niewykończonym budynkiem "stanicy żeglarskiej". Cicha przystań to wyremontowany pomost pływający (który niegdyś dogorywał przed mostem zwodzonym w Rybinie) oraz stały pomost zbudowany niegdyś dla Stanicy Wodnej Osłonka. W części lądowej przystani (za wałem) bar oczywiście z rybką smażoną ale nie tylko, toalety, prysznice, apartamenty do wynajęcia. W ofercie także łodzie wiosłowe.

Przystań Żeglarska Osłonka
Tuż za starym pomostem stanicy "w budowie" możemy zacumować do nowego pomostu cumowniczego przystani żeglarskiej w Osłonce, zbudowanej w ramach projektu "Pętla Żuławska".

Przystań w Osłonce została zbudowana w latach 2011/2012 przy zachodnim brzegu Szkarpawy. Rozpoczęła funkcjonowanie wiosną 2012 roku. Jest jedną z kilkunastu inwestycji pierwszego etapu projektu Pętla Żuławska więcej - tutaj (ogólnie o całym projekcie) i tutaj (o realizacji inwestycji 2011-2013). Przystań podzielona jest wałem przeciwpowodziowym na dwie części - nadwodną i lądową.
[aktualizacja 2020] na terenie przystani zbudowano infrastrukturę kajakową oraz ustawiono dwa pomosty pływające, do których - po uzgodnieniu z szefostwem przystani - cumuje się w razie braku miejsc na głównym pomoście.
 • Przystań Żeglarska Osłonka - szczegółowy opis - tutaj
Z Osłonki na Zalew Wiślany
Po minięciu przystani w Osłonce widzimy na prawym brzegu duży budynek Stacji Pomp w Osłonce, w zakolu na prawym brzegu to znak, że zbliżamy się do już do ujścia Szkarpawy do Zalewu Wiślanego. Przy Stacji Pomp, jeżeli nadchodzi wieczór, znajdziemy biwakowe miejsce na nocleg.

Ujście Szkarpawy do Zalewu Wiślanego
Za Stacją Pomp rzeka rozszerza się znacznie i uchodzi do Zalewu Wiślanego. Nam jednak wydaje się, że wciąż płyniemy Szkarpawą, gdyż okoliczne wody w niczym nie przypominają otwartych wód Zalewu. Ot, nieco szersza Szkarpawa, z rozległymi trzcinowiskami wzdłuż brzegów. Tymczasem jesteśmy już na wodach Zalewu (jego głęboko wcinającej się w ląd zatoki), o czym przypominają nam pławy torowe, które zostawiamy po prawej burcie! [od 2016 pławy aż do tej świetlnej to zwykłe czerwone boje]. Jedna z nich jest pławą świetlną, co znakomicie ułatwia wejście na Szkarpawę od strony Zalewu w nocy. Trzymajmy się blisko pław, bo inaczej wpłyniemy na rozległe płycizny. Uwaga! Część pław może być ustawiona w bramki.

To już koniec naszej żeglugi Szkarpawą. Widać już wody Zalewu Wiślanego. W ujściu rozciągają się rozległe trzciwnowiska, szlak zastawiają sieci rybackie, a wzdłuż brzegu (i nie tylko) ciągną się płycizny. Należy więc trzymać się bliżej środka - po prostu blisko pław. Płynąc kierujemy się na widoczną w oddali Stawę Gdańsk. Nie rozpoczynamy halsowania i nie zmieniamy marszruty, dopóty, dopóki nie dotrzemy w pobliże Stawy. Wcześniej jest po prostu płytko! Swobodnie możemy halsować dopiero na wysokości stawy. Poczujemy tu także pierwsze podmuchy zalewowego wiatru. Mamy jeszcze czas, aby zredukować powierzchnię ożaglowania lub zawrócić. Nie będzie przesadą telefon do Kapitanatu Portu Elbląg (55 234-77-11) z prośbą o podanie aktualnej prognozy pogody.

Od strony Zalewu wejście na Szkarpawę jest doskonale oznakowane i widoczne - kierujemy się na stawę "Gdańsk" (zwaną także "Kaszycą"), a potem prowadzą nas pławy.

Jeśli płyniemy do Elbląga, pod koniec szlaku Szkarpawy, w Osłonce mamy do wyboru dwie drogi - przez Zalew Wiślany i rzekę Elbląg, lub przez Nogat i Kanał Jagielloński.

Czy Nogat uchodzi do Szkarpawy? Na wodzie łatwo się pomylić
W pobliżu ujścia Szkarpawy do Zalewu Wiślanego od południowej strony do Zalewu uchodzi również Nogat. Ze względu na to, że Zalew Wiślany tworzy w tym miejscu głęboko wcinającą się w ląd zatokę, płynącym wydaje się, że kontynuują żeglugę Szkarpawą i że to Nogat uchodzi do Szkarpawy, a następnie dopiero Szkarpawa uchodzi do Zalewu Wiślanego. To jednak jest złudzenie. Zaraz za Osłonką wpływamy już bowiem na wody Zalewu Wiślanego.

Locja Szkarpawy od Gdańskiej Głowy do Rybiny

0 km – początek Szkarpawy
Ujście rzeki do Wisły, chronione od strony południowej kamiennym falochronem. Przy wzroście poziomu wody falochron ten jest częściowo lub całkowicie zalany. Przy samej śluzie cumujemy do południowej kierownicy śluzy, z której po trapie i schodach możemy zejść na ląd. Aktualnie (2024) trap i część schodów zostały zdemontowane.

Kierownica śluzy to konstrukcja z metalowych płaskowników, która zabezpiecza barki i statki przed zdryfowaniem na brzeg rzeki i umożliwia cumowanie.

ok. 0,25 km – śluza Gdańska Głowa
Śluza ma długość 61 m, szerokość 12,5 m, klasyczne wrota zamykające, wrota przeciwpowodziowe, mostek obrotowy otwierany na żądanie oraz dodatkowe wrota wynurzające się spod wody, które w razie potrzeby wydłużają komorę śluzy i umożliwiają śluzowanie jednostkom o długości do stu metrów. Obsługa kieruje ruchem bezpośrednio wydając polecenia załogom jachtów i za pomocą sygnalizatorów świetlnych, które wykonano wraz  ze sterowaniem elektrycznym napędów wrót w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

Do śluzy Gdańska Głowa możemy wejść z postawionym masztem. Wysokość do obrotowego mostka wynosi od 7 do 11 metrów – zależnie od poziomu wody na Wiśle. Jeśli jest wysoka woda, lub nasz maszt jest wyższy - prosimy obsługę o otwarcie mostka. Jest to operacja, która wymaga w kilku chwilach użycie znacznej siły przez operatora śluzy, dlatego pomoc męskiej części załogi będzie mile przyjęta.

Od strony Wisły w głowie śluzy zabudowane są - wyraźnie wyższe od wrót śluzy - wrota przeciwpowodziowe. Są one zamykane przy wysokiej, powodziowej wodzie, co zdarza się czasem także w sezonie. W konsekwencji oznacza to brak możliwości śluzowania nawet przez kilka dni. Dlatego warto śledzić komunikaty o stanie wód aby uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki. Praca śluzy może być wstrzymana również w sytuacji, kiedy poziom wody Szkarpawy będzie wyższy niż Wisły. W okolicy śluzy nie ma żadnej gastronomii ani sklepu. Telefony do biura śluzy:
55 247-17-07, 735-094-723.

Po prześluzowaniu wpływamy na wody Szkarpawy. Zaraz za śluzą rzeka rozlewa się szeroko, tworząc dużą zatokę. Znajdziemy tu kilka miejsc do wygodnego zacumowania na dziko, przy prawym brzegu. Miejsce do lądowania jest także na lewym brzegu, tuż za kierownicą śluzy.  

Na obu brzegach wały przeciwpowodziowe - chroniące przed zalaniem położone w depresji żuławskie pola. Lewy brzeg jest porośnięty trzcinami, ale co jakiś czas znajdziemy miejsce do dobicia. Droga biegnie w bliskim sąsiedztwie prawego brzegu rzeki.

Do najbliższych na szlaku miejscowości – położonych obok siebie Żuławek, Drewnicy i Przemysława - mamy kilkanaście minut na silniku. Możemy, oczywiście płynąć na żaglach, jeśli mamy sprzyjający wiatr. Halsować na tym odcinku rzeki raczej trudno - dopiero dalej rzeka bardziej poszerza swoje koryto. Długi prosty odcinek kończy się przy moście zwodzonym w Drewnicy, gdzie rzeka łukuje w prawo.

ok. 1,7 km – PB - Żuławki. Nabrzeże cumownicze z drewnianym oszalowaniem.
W wodzie są wbite dwa stalowe słupy, do których kiedyś zamocowany był pływający pomost. Owe słupy możemy wykorzystać do cumowania dziobem lub rufą do nabrzeża. Dawniej funkcjonowała tu wypożyczalnia sprzętu wodnego, po której pozostał niewielki drewniany domek. Teren częściowo jest wygrodzony jako prywatny, ale pozostał fragment umożliwiający biwakowanie. Miejsce często odwiedzane przez wędkarzy. Sklep spożywczy „Szafirek” znajduje się w odległości około sześciuset metrów.

2,85 km – most zwodzony w Drewnicy
Most poprowadzony jest skośnie do osi rzeki, która w tym miejscu skręca w prawo, dlatego podpływając do mostu nie mamy dobrej widoczności. Trzeba zachować szczególną ostrożność. Przęsło zamkniętego mostu znajduje się na wysokości około 2,7 m, przy wysokiej wodzie. Most otwiera się i opuszcza bardzo powoli, dlatego obsługa, aby skrócić całą operację, nie zawsze podnosi przęsło „maksymalnie” do góry, oceniając „na oko” prześwit potrzebny do przejścia naszej jednostki. Dlatego sternicy muszą bardzo uważać podczas przepływania pod uniesionym przęsłem. Jachty z ustawionym masztem przechodzą jak najbliżej południowej kierownicy mostu, bo z tej strony prześwit będzie zawsze największy. Telefony do zarządcy mostu, Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim: 784-933-175, 55-247-36-68 w. 104. Telefonu bezpośrednio do obsługi mostu nie ma.

Z obu stron mostu ustawione są na północnym brzegu pomosty pływające. Od strony zachodniej są dwa - pierwszy należy do przystani kajakowej, do której mogą cumować także inne jednostki wodne, ale w taki sposób, aby w razie potrzeby zapewnić wolne miejsce kajakarzom. Na brzegu są wiaty biesiadne, krąg ogniskowy, śmietniki, suszarki na kajaki, slip kajakowy i miejsce na wc toi-toi (w 2023 roku nie był ustawiony). Dalej wzdłuż brzegu mamy pozostałości po filarach mostu pontonowego (uwaga!) i drugi pomost pływający – ten jest dedykowany dla jednostek oczekujących na otwarcie mostu. W jego sąsiedztwie znajduje się dyżurka pracowników obsługujących most zwodzony. Kolejny pomost oczekiwania znajduje się za mostem od strony wschodniej. Pomosty oczekiwania powstały w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” a przystań kajakowa w ramach projektu „Pomorskie Szlaki kajakowe”.

Zakupy i usługi w Drewnicy, Żuławkach i Przemysławie

W odległości około 400 m od pomostów na północnym brzegu, w ciągu ulicy Wiślanej, znajdują się sklep spożywczy „U Eli”, bankomaty, apteka i filia urzędu pocztowego. Z kolei market „Dino” znajduje się około 250 metrów od mostu, już w granicach miejscowości Przemysław. Na drugim brzegu w okolicy mostu w Żuławkach znajdują się dwa sklepy - „ABC” (około 40 m od pomostów) i „Livio” (nieco dalej). Ośrodek zdrowia, ul. Wiślana 136, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00, tel. 55 246-49-49.

Opisywana w wielu przewodnikach jako „kultowa” restauracja „Szkarpawianka” została zamknięta, a w budynku, w którym funkcjonowała, powstała wiejska świetlica.


3.55 km – PB – przystań „Szwedowo” w Żuławkach.
Charakterystycznym punktem przystani jest wysoka barka turystyczna i wysepka osłaniająca większą część pomostów przed falowaniem. Cumujemy do umocnionych nabrzeży lub pomostów pływających. Jest dostęp do prądu, wody, toalety i slip z wyciągarką. Osłonięte miejsca na grilla i ognisko. Domki „holenderskie” do wynajęcia. Duży plac z trawiastą powierzchnią przeznaczony dla turystów, którzy chcą rozbić namiot lub zaparkować campera. Właścicielem przystani jest Janusz Szwedowski, doświadczony wodniak z dużą wiedzą o szlakach wodnych w regionie. Chętnie przekaże Wam najświeższe informacje „z wody”. Przy przystani obowiązuje zakaz wytwarzania fal. Tel. 601-617-069.

~3.8 km – LB. Miejsce do lądowania
na „dziko” przy kępie drzew.

~5.4 km – LB. Izbiska.
Na zakręcie w prawo dwa dogodne miejsca do cumowania na „dziko” przy lewym brzegu. Przy jednym z nich naturalny slip dla małych łodzi. Rosnące tu wzdłuż brzegu drzewa stanowią część niewielkiego zagajnika, wśród wszechobecnych pól uprawnych. Kolejne miejsce do lądowania na LB znajdziecie około stu metrów przed budynkiem „strażnicy wałowej”.

6.36 km – LB – Izbiska.
Charakterystyczny budynek, zbudowany wg projektu dawnej strażnicy wałowej. Planowana przez właścicieli część wodna - przystań żeglarska Żabi Brzeg, opisywana w wielu przewodnikach jako „w budowie” nie powstała i na razie nie ma jej w planach. Od szóstego kilometra aż do Rybiny na lewym brzegu towarzyszy nam droga, miejscami doskonale widoczna z wody, którą kursują autobusy podmiejskie.

ok. 11 km – LB – „ Przystań Tu” – przystań żeglarska w Chorążówce.
Z wody widzimy pływający pomost z charakterystyczną liną okrętową służącą jako odbijacz. Na przystani czynne są toalety i prysznice, jest slip. Można tu wypożyczyć łódź wiosłową z silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Jest wiata i krąg ogniskowy a także możliwość grillowania. Telefony:
786-612-821, 793-985-189.

ok. 12.8 km – LB – na zakręcie miejsce do lądowania
„na dziko” do brzegu.


14-14,5 km
– przy lewym brzegu małe łodzie żaglowe, zacumowane na bojach.

14.5 km – linia wysokiego napięcia
na wysokości 18,2 m.


Przed nami węzeł szlaków wodnych Rybina. Uchodzi tu do Szkarpawy Linawa (odcięta stacją pomp), rozpoczyna swój bieg Wisła Królewiecka, a półtora kilometra dalej – Tuga-Święta.  
Są tu trzy zabytkowe mosty – dwa drogowe zwodzone i jeden obrotowy kolejowy. Most na Wiśle Królewieckiej oczekuje od lipca 2018 r. na remont i nie jest otwierany. Planowany remont mostu ma być zrealizowany w latach 2024-2025.

W Rybinie i jej najbliższej okolicy zlokalizowanych jest kilka pomostów pływających i aż osiem przystani, z których część to właściwie pomosty cumownicze, będące dodatkiem do działalności noclegowej, ale zapewniające wodniakom możliwość korzystania z podstawowej infrastruktury (prysznice, toalety, woda, prąd).

Są to:

 • Przystań kajakowa i przystań żeglarska Pętli Żuławskiej, tel. 508-611-244;
 • Przystań „U Marcina”, tel. 604-284-210, na Wiśle Królewieckiej;
 • Przystań „Między Mostami”, tel. 602 783 678 - na Wiśle Królewieckiej;
 • Przystań agroturystyki „Pokoje nad rzeką”, tel. 552 477 606, 607 217 340;
 • „Przystań na Żuławach”, tel. 504-745-316 - już na Wiśle Królewieckiej;
 • Przystań agroturystyki „Przystanek Szkarpawa”, tel. 506-059-314;
 • „Przystań hausbootów u Mirosława” – obecnie nie funkcjonuje. 
Slipy znajdują się przy przystani kajakowej Pętli Żuławskiej (dla kajaków) i przystani „U Marcina” (dla dużych jednostek). Naturalny slip jest na prawym brzegu rzeki przy tablicy z oznaczeniem 15 km.


Największe i najbardziej rozbudowane są: przystań Pętli Żuławskiej i przystań „U Marcina”. Przystań Pętli Żuławskiej w części kajakowej ma, oprócz niewielkiego pływającego pomostu i slipu dla kajaków fragment piaszczystego brzegu, używanego jako dzikie kąpielisko, stojaki dla kajaków, wiaty biesiadne, krąg ogniskowy. Cumujące tu okazjonalnie jachty muszą ustąpić pierwszeństwa kajakarzom.
Część żeglarska to długie, wysokie nabrzeże z gumowymi, pionowymi odbojnicami. Na niektórych odcinkach stali bywalcy zamontowali gumowe płachty lub oszalowanie z drewna, aby zapobiec wpadaniu odbijaczy pomiędzy odbojnice. Na nabrzeżu dostępna jest woda i prąd, oraz pompa do jachtowych nieczystości. W budynku biuro bosmana, toalety i kabina prysznicowa. Parking ze szlabanem. Telefon: 508-611-244.

Przystań „U Marcina” zlokalizowana tuż obok, już na Wiśle Królewieckiej ma pomosty stałe, pływające i y-bomy. W sezonie 2024 zostały ustawione nowe pomosty pływające. Dostępna jest woda i prąd. Na terenie przystani budynek sanitarny z toaletami i prysznicami, pole namiotowe i carawaningowe oraz domki do wynajęcia. Slip dla dużych jednostek. Przystań zapewnia dowóz paliwa. Telefon: 604-284-210. W sezonie w weekendy spotkamy tu pioniera hausbootingu w Polsce, Łukasza Krajewskiego, który kilkanaście lat temu wykreował modę na pływanie barkami motorowymi bez patentu. Łukasz opływał większość dostępnych i mało dostępnych szlaków wodnych w Polsce i Europie i barwnie i ciekawie opowiada o swoich rejsach, zna również doskonale akweny Pętli Żuławskiej.

„Przystań na Żuławach”, położona jest za mostem zwodzonym (niebieskim) na Wiśle Królewieckiej. To wcinający się w ląd prostokątny basen z pływającymi pomostami, na których są dostępne prąd i woda. W budynku bosmanatu toalety i prysznice. Ciekawostką w biurze bosmana są misternie wykonane modele hausbootów. Na terenie przystani są miejsca dla kamperów, krąg ogniskowy i możliwość biwakowania pod namiotem. Przed planowanym przypłynięciem do przystani, najlepiej zadzwonić i upewnić się czy są wolne miejsca. Na miejscu wypożyczalnia łodzi z silnikiem bez patentu. Telefon:
504-745-316.


„Między mostami” to przystań i kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy z noclegami, polem camperowym i wypożyczalnią łodzi bez uprawnień. Przystań położona jest na cyplu rozdzielającym wody Szkarpawy i Wisły Królewieckiej, nad wodami tej drugiej. Cumujemy do gminnego pomostu pływającego (w wielu przewodnikach oznaczonego jako pomost „bez zejścia na ląd”), z którego aby wyjść do Rybiny przechodzimy przez teren przystani „Między Mostami”, więc po dobiciu – należy poprosić o zgodę na przejście. Jeśli tylko cumujemy i nie będziemy wychodzić na prywatny teren – w zasadzie nigdzie nie musimy się zgłaszać. W planach przystań ma budowę drugiego pomostu. Dostępne jest przyłącze do prądu, woda, toalety i prysznice, oraz punkt zrzutu „szarej wody”. Altana grillowa, wiata biesiadna, krąg ogniskowy. Przed przypłynięciem należy zadzwonić, aby upewnić się czy jest wolne miejsce. Telefon
602-783-678.

„Przystanek Szkarpawa”, jest położony na prawym brzegu Szkarpawy, za mostem żółtym. Do pływającego pomostu musimy się przebijać z toru wodnego przez roślinność wodną. Na miejscu gospodarze oferują dostęp do prądu, wody, możliwość skorzystania z toalet i pryszniców i wynajem kajaków.

Pomosty pływające dla jednostek oczekujących na otwarcie mostów zlokalizowane są: na Szkarpawie po zachodniej stronie mostu kolejowego (nowy, ustawiony jesienią 2023 roku) i po wschodniej stronie mostu żółtego (oba bez zejścia na ląd) oraz na Wiśle Królewieckiej z obu stron mostu niebieskiego.
Od 2022 w bezpośrednim sąsiedztwie pomostu powstał kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy "Między Mostami". Dzięki temu pomost, oznaczony w wielu przewodnikach jako „bez zejścia na ląd” obecnie daje taką możliwość, możemy bowiem przejść do Rybiny przez teren "Między Mostami". Oczywiście należy się przywitać i poprosić o zgodę na przejście przez prywatny teren. Do pomostu cumujecie bezpłatnie, jest on również często zajęty przez łodzie do wynajęcia z "Między Mostami" i stanowi jej tymczasowe zaplecze. Jeśli chcemy skorzystać z infrastruktury "Między mostami" - wc, prysznica, kuchni turystycznej, podłączyć się do prądu czy nabrać wody - mamy taką możliwość za opłatą, po uzgodnieniu z gospodarzami tego miejsca. Uwaga! Na drodze z Nowego Dworu Gdańskiego na Mierzeję Wiślaną panuje intensywny ruch samochodowy.


Zakupy i usługi w Rybinie

W odległości około 20 m od przystani Pętli Żuławskiej i „U Marcina” znajduje sklep spożywczy „U Barona”
Na prawym brzegu, przy drodze w kierunku Tujska znajduje się zajazd „Swantewid”. Ośrodek Zdrowia jest przy moście żółtym. Lekarz rodzinny przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-14.00 - tel. 55 247-86-79.
Małe łodzie wiosłowe i kajaki można wypożyczyć na przystani „U Marcina”, w „Przystanku Szkarpawa”, i w „Pokojach nad Rzeką”. Większe łodzie z małymi silnikami (bez uprawnień) oferuje „Przystań na Żuławach” i „Między Mostami”.

14.9 km – pomost cumowniczy

dla jednostek oczekujących na otwarcie mostu obrotowego kolei wąskotorowej (bez zejścia na ląd).

14.98 km – most obrotowy kolei wąskotorowej w Rybinie.
Most uruchamiany jest ręcznie za pomocą kół zębatych i przekładni. Przejeżdżają po nim pociągi Żuławskiej Kolei Wąskotorowej. Most zamykany jest dla żeglugi na czas przejazdu pociągu. Gdy most jest zamknięty, wysokość prześwitu wynosi około 2,7 m i zależy od poziomu wody na Szkarpawie. Telefony do przedstawicieli ŻKW, nadzorujących funkcjonowanie mostu: 55 247-36-72, 722-239-569.

Pociągi ŻKW
(kolejzulawska.pl), kursują w okresie sezonu z Nowego Dworu Gdańskiego do Stegny, Sztutowa i Prawego Brzegu Wisły. Stacja kolejowa usytuowana jest w Rybinie na lewym brzegu rzeki.

Locja Szkarpawy od Rybiny do Osłonki
w przygotowaniu

Piotr Salecki (maj 2012 - czerwiec 2014, aktualizacja 2015, 2019, 2020, 2024)
 • Opis archiwalny - aktualny do 2011 roku - tutaj

Odpowiedzi

Marina Zuławki dodany przez Gość portalu Pomorski Szlak Żeglarski
Aktualna (2020) wysokość najniższych linii energetycznych. dodany przez Gość portalu Pomorski Szlak Żeglarski
Ostrożnie z wysokościami dodany przez admin

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź