Pierwszy Etap Pętli Żuławskiej


Projekt Pętla Żuławska wkracza w fazę praktycznej realizacji. Projekt ostatecznie podzielono na dwa etapy. Do 2013 roku będą powstaną następujące inwestycje:

 
Zadanie
Partner
Nazwa zadania
 
Koszt całkowity
(zł)
1.
gmina miasto Braniewo
budowa przystani żeglarskiej
w Braniewie
3 210 817
2.
gmina Braniewo
budowa przystani żeglarskiej 
w Nowej Pasłęce
6 629 489
3.
gmina Cedry Wielkie
budowa przystani żeglarskiej
w Błotniku
6 887 806
4.
gmina miejska Elbląg
rozbudowa portu żeglarskiego
w Elblągu
11 809 800
5.
gmina miasto Gdańska
budowa mostu zwodzonego
nad śluzą w Przegalinie
16 800 397
6.
gmina miasto Krynica Morska
rozbudowa portu jachtowego
w Krynicy Morskiej
13 011 593
7.
gmina miejska Malbork
budowa przystani żeglarskiej
„Park Północny” w Malborku
5 657 818
8.
gmina Nowy Dwór Gdański
budowa przystani żeglarskiej
w Osłonce
1 732 960
9.
gmina Stegna
budowa pomostów cumowniczych
w Drewnicy
654 920
10.
powiat sztumski
budowa przystani żeglarskiej
w Białej Górze
8 189 680
11.
gmina miejska Tczew
budowa pomostów cumowniczych
w Tczewie
628 060
12.
gmina Tolkmicko
zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku
3 497 120
13.
województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie
kierowanie projektem
786 170
14.
województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie
monitoring i sprawozdawczość
1 203 779
15.
województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie
audyt projektu
1 203 779
16.
województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie
system informacji i promocji
772 730
 
Razem
 
 
82 676 918
 
 Zakres poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach I etapu projektu
 

Zadanie 1. Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie

Obiekt – przystań żeglarska. W części hydrotechnicznej zadanie obejmuje budowę pomostu cumowniczego dla jachtów i małych jednostek żeglugi śródlądowej. W części lądowej zadanie obejmuje budynek bosmanatu oraz budynek sanitariatów oraz zagospodarowanie terenu, polegające na budowie ciągów pieszych oraz elementów małej architektury.

Zadanie 2. Budowa przystani żeglarskiej w Nowej Pasłęce

Obiekt – przystań żeglarska. Umocnienie brzegu na długości 172 m, zaprojektowano 21 Y-bomów, w tym 11 Y-bomów z pomostem. Ponadto zaprojektowano drogę dojazdową do przystani w postaci ciągu pieszo-jezdnego, parking na 22 miejsca postojowe.
Obiekt pomocniczy – most zwodzony. Budowa mostu zwodzonego przez kanał portowy przy ujściu do Pasłęki.

Zadanie 3. Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku

Obiekt – przystań żeglarska. W części hydrotechnicznej program inwestycji przewiduje budowę pomostów cumowniczych dla jachtów. W części lądowej zaprojektowano urządzenia związane z obsługą mariny.

Zadanie 4. Rozbudowa portu żeglarskiego w Elblągu

Obiekt – port żeglarski. W części hydrotechnicznej program inwestycji obejmuje dostosowanie basenu jachtowego do obsługi jednostek pływających o zanurzeniu do 2,5 m.

Zadanie 5. Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie

Obiekt pomocniczy – most zwodzony. W ramach zadania zaplanowano budowę mostu zwodzonego w technologii mostu klapowego o rozpiętości przęsła 18,30 m i długości całkowitej 22,5 m.

Zadanie 6. Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej

Obiekt – port jachtowy. Program inwestycji w części hydrotechnicznej przewiduje rozbudowę falochronów i modernizację kei, budowę pomostów stałych oraz pływających pomostów cumowniczych przy pomostach.

Zadanie 7. Budowa przystani żeglarskiej „Park Północny” w Malborku

Obiekt – przystań żeglarska. W ramach zadania przewiduje się budowę pomostów pływających wraz z trapami dojściowymi. W ramach zagospodarowania terenu pod potrzeby małej przystani jachtowej przewiduje się budowę budynku socjalnego, budowę bosmanatu, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia oraz wykonanie nawierzchni pieszo-jezdnych.

Zadanie 8. Budowa przystani żeglarskiej w Osłonce

Obiekt – przystań żeglarska. W ramach zadania przewiduje się budowę pomostu cumowniczego wraz z zagospodarowaniem terenu, obejmującym budowę budynku socjalnego, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia oraz niewielkiej ilości niezbędnych chodników oraz dróg wewnętrznych.

Zadanie 9. Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy

Obiekt – pomost cumowniczy. W ramach zadania przewiduje się przebudowę nabrzeża oraz budowę pomostu cumowniczego. Zakres inwestycji obejmuje: montaż pomostów cumowniczych wraz z trapami zejściowymi, wykonanie przyczółków żelbetowych trapów oraz budowę ciągów pieszych.

Zadanie 10. Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze

Obiekt – przystań żeglarska. Zadanie polega na budowie stanicy wodnej na rzece Nogat naprzeciwko istniejącej śluzy, wraz z zapleczem socjalnym oraz hangarem zimowym.

Zadanie 11. Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie

Obiekt – pomost cumowniczy. Zadanie obejmuje budowę dwóch pomostów cumowniczych oraz trapów zejściowych.

Zadanie 12. Zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku

Obiekt – port. W części hydrotechnicznej program inwestycji obejmuje przebudowę nabrzeża zachodniego. W części lądowej planuje się budowę budynku obsługi sanitarnej oraz rozbudowę drogi dojazdowej do portu, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem należy do obowiązków lidera i obejmuje następujące zadania:
13. Kierowanie projektem
14. Monitoring i sprawozdawczość
15. Audyt projektu
16. System informacji i promocji
 

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź