Tczew - port i stocznia

Obszerny basen jest najdalej na północ wysuniętym miejscem schronienia w Tczewie. Miejsca zapewnia znakomitą osłonę od wiatru i fali. Przez lata miejsce to było zasadniczo terenem działania Tczewskiej Stoczni Rzecznej. W 2012 Stocznia została postawiona w stan w upadłości i nie wiadomo, kto przejmie to miejsce. Podczas mojej wizyty w czerwcu 2019 port wyglądał na wymarły i opuszczony. Nabrzeża w porcie są skarpowe i betonowe. Ustawione są również dalby cumownicze, pozwalające na postój niezależnie od zmieniającego się poziomu wody. Nabrzeże północne jest wyposażone w pochylnie, służące do wodowania budowanych lub remontowanych jednostek. Głębokości w porcie są wystarczające dla wszystkich jachtów, które tu przypłyną. Ze względu na funkcjonowanie w Tczewie typowej przystani żeglarskiej cumowanie tutaj może mieć charakter incydentalny, w razie awarii. Po zacumowaniu należy zgłosić swój postój - tylko czy będzie komu?

Piotr Salecki (kwiecień 2012, aktualizacja czerwiec 2019)

Basen portowy i nieczynna stocznia w Tczewie - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2019)

Basen portowy i nieczynna stocznia w Tczewie - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2019)


Basen portowy i nieczynna stocznia w Tczewie - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2019)


Basen portowy i nieczynna stocznia w Tczewie - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2019)


Basen portowy i nieczynna stocznia w Tczewie - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2019)


Basen portowy i nieczynna stocznia w Tczewie - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2019)


Basen portowy i nieczynna stocznia w Tczewie - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2019)


Basen portowy i nieczynna stocznia w Tczewie - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2019)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź