Gdańsk Przeróbka - most obrotowy kolejowy, zlikwidowany (Martwa Wisła)

Most obrotowy został w 2016 roku zlikwidowany i zastąpiony mostem stałym.

Mostowy unikat

Obrotowy most kolejowy w Gdańsku-Przeróbce składa się z trzech przęseł, z których środkowe jest obracane. Przęsła wsparte są na trzech betonowych filarach. Środkowy filar, największy z nich, stanowi oś obrotu obracanego przęsła mostu. Wzdłuż betonowych filarów zamocowane są resztki drewnianych odbojnic, wystają z nich śruby i inne elementy. Przy środkowym filarze zlokalizowane są również metalowe kratownice z drabinkami dla obsługi mostu. Dwa zewnętrzne przęsła mają kratownicowe filary.

Most nie był otwierany od wielu lat, w praktyce od lat sześćdziesiątych, po przebudowaniu na stały Mostu Siennickiego, ale cały czas jeżdżą po nim pociągi. Jednotorowa (na moście) linia prowadzi z Pruszcza Gdańskiego do Portu Gdańsk i Portu Północnego. Natomiast ruch wodny odbywa się jednokierunkowo, pod przedzielonym betonowym filarem środkowym przęsłem. Informuje o tym odpowiednie oznakowanie. 

Most stanowi zabytek techniki, cenny zarówno dla miłośników dróg wodnych jak i miłośników kolei.

Przyszłe zmiany
Jak PKP informowały w 2007 roku: "Trwają przygotowania do budowy nowego, dwutorowego mostu kolejowego nad Martwą Wisłą, który zastąpi stary, jednotorowy most obrotowy. Inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a ich partnerem - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk".
Most będzie obiektem zwodzonym lub wysokowodnym, z przęsłem stałym. Projekt "Poprawa dostępu kolejowego do Portu Gdańsk", dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej, obejmuje także gruntowne zmodernizowanie linii kolejowej Pruszcz Gdański - Port Północny. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi około 80 mln euro. Przetargi na roboty budowlane ogłoszone będą w roku 2010, a zaczną się one w 2011 roku.

Założenia techniczne nowego mostu:
* Długość mostu - 70 m
* Liczba torowisk - 2
* Rodzaj trakcji – elektryczna i spalinowa
* Prześwit pomiędzy przęsłem a lustrem wody - 8 m
* Prześwit pomiędzy alternatywnym przęsłem podnoszonym (o 2 m) a lustrem wody - 6
* Zdolność przelotowa mostu - 105 par pociągów na dobę
* Szerokość żeglownego toru wodnego pod mostem - 60 mObrotowy most kolejowy z lotu ptaka - na pierwszym planie, za nim nowy most wantowy.


Widok od strony Mariny Gdańsk - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2009)


Widok od strony Górek Zachodnich - fot. Piotr Salecki (wrzesień 2006)


Statek pasażerski Polonaise przepływa pod mostem. Fot. Piotr Salecki (wrzesień 2006)

Piotr Salecki (październik 2010, aktualizacja 2016)

Odpowiedzi

Pod prąd dodany przez Gość portalu Pomorski Szlak Żeglarski
ODPOWIEDŻ I OPINIA dodany przez Gość portalu Pomorski Szlak Żeglarski
Dziękuję za uwagę dodany przez admin

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź