Wiślinka - Stanica Wodna (dawniej przystań wodna PTTK)

Pomost dla dziesięciu małych jachtów, hangar na jednostki pływające oraz pomieszczenia klubowe z zapleczem i sanitariatami.

Ta nowa - stara przystań jest zlokalizowana głęboko w zatoczce na południowym brzegu Rozlewiska Wisły Śmiałej. Nowa - bo powstały nowe pomosty, będą nowe budynki z sanitariatami i prysznicami, przyłącza prądu i wody. Stara - bo niewielka przystań istniała tutaj wiele lat, utrzymywana pracą grupy osób. Mam nadzieję, że nie zostaną pominięci przy eksploatacji nowej przystani.
Wkrótce obszerny materiał zdjęciowy z wizytacji przystani wiosną.

Piotr Salecki (marzec 2014)


Zdjęcie ze strony Jerzego Kulińskiego www.kulinski.navsim.pl - fot. H. Brylski


Zdjęcie ze strony Jerzego Kulińskiego www.kulinski.navsim.pl - fot. H. Brylski

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź