Opływ Motławy

Opływ Motławy jest zabytkiem sztuki inżynierskiej zaliczanym do zabytków klasy 0. Jest to pozostałość po dawnych fosach miejskich, okalających Śródmieście od strony południowej i wschodniej. To także ramię ujściowe Motławy, opływające od południowego wschodu bastiony i fortyfikacje gdańskiego Dolnego Miasta, będące częścią potężnego systemu obwarowań Gdańska. Teren Opływu Motławy został po latach zaniedbań poddany rekultywacji i rewitalizacji. Wzdłuż fosy, na wałach i bastionach, powstały chodniki i ścieżki rowerowe, swoisty park. Fortyfikacje uległy częściowej dewastacji i rozbiórce (okolice stadionu "GKS Wybrzeże" i infrastruktura dworcowa nieistniejącej już wąskotorowej Gdańskiej Kolei Dojazdowej). Opływ Motławy znajduje swoje ujście do Martwej Wisły na wysokości Gęsiej Karczmy w miejscu dawnej przeprawy drogowej i mostu Siennickiego.

Zabytki Opływu Motławy

Siedemnastowieczny zespół ziemnych wałów obronnych Opływu Motławy to jeden z nielicznych w Polsce tak znakomicie zachowanych obiektów fortecznych w Polsce. Monumentalne bastiony, otoczone wypełnioną wodą fosą oraz przedpola nadają okolicy walory krajobrazowe stanowią znaczny wyróżnik w planie Gdańska.

Teren ten jest cenny również pod względem przyrodniczym. Najciekawsze są głogi - pozostałości żywopłotów obronnych, posadzonych przez pruską artylerię na początku XX wieku. Obszar Opływu Motławy upodobały sobie także ptaki. Zakładają tu gniazda perkozy, brzegówki, kokoszki wodne i łabędzie nieme. Bastiony Wilk, Wyskok i Miś porastają stare drzewostany m.in. klony, jesiony, kasztanowce. W wodzie stwierdzono występowanie dwóch gatunków roślin chronionych: grążela żółtego - będącego pod ochroną całkowitą i grzybienia północnego - znajdującego się pod ochroną częściową.

Na razie zamiast locji szlaku nawigacja zdjęciowa.


Zdjęcie satelitarne z zaznaczonym na żółto odcinkiem Opływu Motławy


Początkowy odcinek Opływu Motławy od strony rzeki Motławy - fot. P. Salecki (maj 2010)


Początkowy odcinek Opływu Motławy od strony rzeki Motławy - fot. P. Salecki (maj 2010)


Pierwsza kładka dla pieszych - fot. P. Salecki (maj 2010)


Początkowy odcinek Opływu Motławy od strony rzeki Motławy - fot. P. Salecki (maj 2010)


Początkowy odcinek Opływu Motławy od strony rzeki Motławy - fot. P. Salecki (maj 2010)


Początkowy odcinek Opływu Motławy od strony rzeki Motławy - fot. P. Salecki (maj 2010)


Początkowy odcinek Opływu Motławy od strony rzeki Motławy - fot. P. Salecki (maj 2010)


Ten kolejny mostek okazał się już za niski dla naszej jednostki - fot. P. Salecki (maj 2010)


Łabędzie gniazdo w Opływie Motławy - fot. P. Salecki (maj 2010)


Początkowy odcinek Opływu Motławy od strony rzeki Motławy - fot. P. Salecki (maj 2010)

Piotr Salecki (2010)