Drwęckie

Jezioro Drwęckie to typowe jezioro rynnowe, sztucznie podzielone na dwie części. Podział wymusiła budowa linii kolejowej, pod którą przepływamy wąskim przesmykiem. Oczywiście przepływając trzeba położyć maszt. Obecnie linia kolejowa jest nieczynna i pociągi po niej nie kursują, ale most pozostał. Skraca on drogę mieszkańcom Ostródy, udającym się w rejon lasów Liwskich.

Pierwsza część jeziora, to odcinek równoleżnikowej rynny, o długości około 12 kilometrów
. Północny brzeg jest wysoki i zalesiony, południowy - podmokły i przeważnie bezleśny. Zachodnia część rynny jeziornej jest mulista, brzegi są gęsto zarośnięte trzcinami i niedostępne. Z krańca, od strony południowej wypływa rzeka Drwęca. Ujście Kanału Elbląskiego znajduje się w odległości trzech kilometrów od przesmyku z mostem kolejowym.

Zaraz za przesmykiem druga część jeziora, która dzieli się na dwa akweny.
Pierwszy, to rozległe rozlewisko o kształcie prostokąta o długości około półtora kilometra i szerokości około sześciuset metrów. Nad wschodnią częścią akwenu położone jest miasto Ostróda, które "otacza" jezioro z trzech  stron. Obowiązuje tu ograniczenie prędkości (patrz mapka). Przystanie żeglarskie położone są przy południowym brzegu, brzeg wschodni to wyciąg nart wodnych, przystań statków żeglugi pasażerskiej i kanał, który prowadzi do śluzy Ostróda, a następnie do jeziora Pauzeńskiego (Puzy). Przy ujściu kanału znajduje się port Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej, zlokalizowany w basenie portowym osłoniętym od falowania. Północny brzeg jeziora to kąpielisko miejskie. Wzdłuż brzegu przebiega też tor kajakowy, z charakterystycznymi żółtymi palami. Tor wygląda na nieużytkowany i zapuszczony.

Drugi akwen, to rynna południkowa, odchodząca na północ do Piławek, o długości około 5 kilometrów. W jej środkowej części, na rozlewisku, znajduje się Wyspa Orzechowa. Przy wyspie obowiązuje ograniczenie prędkości (patrz mapka). Na północnym krańcu akwenu znajdują się ośrodki Bajka (na wschodnim brzegu), oraz na północnym brzegu dawny środek PTTK Piławki (opuszczony i w trakcie rozbiórki ze względu na rozbudowę drogi S7). Przy dawnym ośrodku PTTK w wodzie znajdują się stalowe pale, które są pozostałością dawnej przystani białej floty. Tuż obok znajduje się działający ośrodek turystyczny z pomostami umożliwiającymi zacumowanie.

Piotr Salecki (kwiecień 2017)

Jezioro Drwęckie - wejście na Kanał  Elbląski - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - wejście na Kanał Elbląski z nieco dalszej odległości - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - panorama w kierunku ujścia rzeki Drwęcy - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - panorama od Kanału Elbląskiego w kierunku Ostródy - fot. Piotr Salecki (2016)


Most kolejowy na nieczynnej już linii rozdziela jezioro Drwęckie. Za mostem widoczne zabudowania Ostródy - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - panorama w kierunku Piławek - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - panorama od mostu kolejowego w kierunku Ostródy - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - kraniec odnogi północnej w miejscowości Piławki. Opuszczony ośrodek wypoczynkowy - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - Ostróda. Wyciąg do nart wodnych - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - Ostróda. Panorama przystani jachtowych - fot. Piotr Salecki (2016)

Jezioro Drwęckie - Ostróda. Szlak Kanału Elbląskiego w kierunku śluzy Ostróda. Odcinek ten nazywany jest również Kanałem Ostródzkim - fot. Piotr Salecki (2016)Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź