U Czapy - nabrzeże

Betonowe, umocnione nabrzeże na wschodnim brzegu Małego Jezioraka, pomiędzy przystanią statku białej floty a restauracją U Czapy. Można tu bezpłatnie cumować, jednak należy zwrócić uwagę na kamienie w dnie.

Piotr Salecki (sierpień-wrzesień 2016)

Nabrzeże cumownicze zlokalizowane jest na prawo od statku - fot. Piotr Salecki (sierpień-wrzesień 2016)

Nabrzeże cumownicze - fot. Piotr Salecki (sierpień-wrzesień 2016)

   
 Podziękowania dla przystani Pod Omegą w Iławie, Związku Gmin Jeziorak w Iławie i Andrzeja Różyckiego (Murfela) i Jerzego Makieły (JurMaka)
Ten artykuł i zdjęcia powstały dzięki dzięki Waszej pomocy. Przystań Pod Omegą udostępniła bezpłatnie infrastrukturę portową a jej właściciele i pracownicy udzielili wszechstronnej pomocy. Związek Gmin Jeziorak udostępnił możliwość bezpłatnego slipowania sprzętu używanego do rejsów. Andrzej Różycki udzielił ogromnej pomocy podczas przygotowania do rejsów. Jerzy Makieła wspierał mnie podczas przygotowania do locyjnych rejsów po Pojezierzu Iławskim i wielokrotnie brał w nich udział.
 
   

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź