Wrota bezpieczeństwa


Wrota Bezpieczeństwa Ligowo

Wrota Bezpieczeństwa to jedne z wielu budowli hydrotechnicznych na Kanale Elbląskim, takich
jak pochylnie, jazy piętrzące, śluzy i inne.

Wrota bezpieczeństwa nazywane są również wrotami ochronnymi lub przeciwpowodziowymi. Zgodnie z nazwą mają chronić wody Kanału przed niekontrolowanym odpływem lub napływem wody.

W razie awarii śluzy Miłomłyn ochronę stanowią Wrota Miłomłyn. Ponieważ Kanał przechodzi w dwóch miejscach w sztucznym nasypie-grobli, usypanej poprzez wody jezior Dauby i Karnickiego lustro wody jezior jest poniżej lustra wody w Kanale. Gdyby więc nastąpiło przerwanie grobli, woda z Kanału zaczęłaby spływać do tych jezior. Chronią przed tym wrota Zagadka i Ligowo. Wrota te w razie obniżenia poziomu wody w Kanale zablokują również odpływ wody z jez. Jeziorak. Z kolei Wrota Buczyniec umożliwiają, po ich zamknięciu, prowadzenie prac na Pochylni Buczyniec a w przypadku spadku poziomu wody zablokują odpływ wody z Jeziora Ruda Woda.

W okolicy wrót znajdują się różnego rodzaju urządzenia kontrolno-pomiarowe, jak na przykład łaty wodowskazowe, znaki wodne itp.


Wrota Bezpieczeństwa Zagadka

Wykaz wrót bezpieczeństwa

  • Miłomłyn
  • Buczyniec
  • Ligowo
  • Zagadka

Piotr Salecki