Żegluga pasażerska - biała flota

Przez cały sezon nawigacyjny po Kanale Elbląskim pływają statki białej floty:
Regularna żegluga utrzymywana jest przez Żeglugę Ostródzko-Elbląską na trasie Ostróda-Elbląg. Kilku mniejszych armatorów prowadzi niewielkimi statkami rejsy czarterowe na zamówienie.

Uwaga! Po remoncie Kanału Elbląskiego w 2015 i 2016 roku regularna rejsy Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej zostały skrócone do odcinków Ostróda-Miłomłyn-jez. Ilińsk-Ostróda oraz Elbląg-pochylnia Buczyniec-Elbląg. jako przyczynę podaje się niski stan wody i zamulenie dna Kanału (podczas remontu odmulono i oczyszczono tylko niektóre odcinki).

Wykaz firm żeglugowych

Piotr Salecki (2012, aktualizacja 2016)