Fiszewka

Rzekę możemy umownie podzielić na trzy odcinki:

  • pierwszy, od ujścia do rzeki Elbląg do rejonu stacji pomp, gdzie rzekę przegradza grobla
    jest to odcinek spławny, dostępny także dla jachtów z położonym masztem
  • odcinek od stacji pomp do zabytkowego mostu zwodzonego w Szopach Elbląskich
    ten odcinek rzeki jest również spławny i teoretycznie dostępny dla większych jednostek, choć oczywiście nurt rzeki  zagradza najpierw stacja pomp w Fiszewce a potem zapora z jazem przy moście zwodzonym w Szopach Elbląskich
  • odcinek od mostu zwodzonego w Szopach i dalej, w górę rzeki
    początkowo rzeka jest szeroka, z czasem jednak zaczyna się zwężać i przypomina wąski kanał i na koniec rów melioracyjny...

Dla Czytelników portalu pomorskiszlakzeglarski.info.pl najważniejszy będzie odcinek od rzeki Elbląg do stacji pomp Fiszewka, dlatego opisuję szlak od jej ujścia do rzeki Elbląg.


Ujście Fiszewki do rzeki Elbląg - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010)

Ujście Fiszewki do rzeki Elbląg zlokalizowane jest pomiędzy mostem drogowym a mostem kolejowym. W tym miejscu rzeka jest  bardzo wąska i zarośnięta, krzaki pozostawiają wąski żeglowny prześwit. Z prawej strony widać zabudowania przemysłowe - to przedsiębiorstwo budowlane Elzambud.
Po paru łagodnych zakrętach dopływamy do niskiego mostka drogi Elbląg-Malbork. Tuż za mostkiem w wodzie drewniane pale, szczególnie po lewej stronie. Na lewym brzegu zabudowania firmy Thomas Beton. Dalej koryto Fiszewki znacznie się poszerza i lekkim łukiem zakręca w lewo. Po prawej stronie widać biały klockowaty budynek stacji pomp z dużym niebieskim napisem "Fiszewka-F". Od stacji pomp do Fiszewki prowadzi szeroki kanał.


Ujście Fiszewki do rzeki Elbląg - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010).

Ujście Fiszewki do rzeki Elbląg - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010).


Za tym mostkiem rzeka rozszerza się - fot. Piotr Salecki (2009).


Mostek od drugiej strony - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010).


Mostek od drugiej strony - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010).


Fragment umocnionego nabrzeża - fot. Piotr Salecki (czerwiec 2010).


Po minięciu mostu rzeka poszerza się (foto wykonane "w dół" rzeki) - fot. Piotr Salecki (2010)


Po minięciu mostu rzeka poszerza się (foto wykonane "w dół" rzeki) - fot. Piotr Salecki (2010)

Rzeka na obu brzegach rzeka porośnięta jest trzciną, dużo drzew i krzaków. Brzegi są częściowo umocnione - prawy (na początkowym odcinku) to betonową opaska, jak w kanale, lewy natomiast ma nabrzeże ziemne, skarpowe. Po lewej stronie pojawiają się zabudowania i kanalik zakończony garażami wodnymi. Dalej widać na brzegu samochodowy złom. Nieco dalej, na lewym brzegu fajne miejsce do zacumowania na chwilę lub na dłuższy biwak. Tu rzeka z lewej strony poszerza się a odcinek ten przegrodzony jest wysepką z trzciny. Zapewne przed laty były w tym miejscu jakieś instalacje portowe.

Po prawej stronie na brzegu rozległa łąka. Na lewym brzegu widać zastawkę, w wodzie leżą konary drzew. Po chwili szlak żeglowny kończy wał ziemny. Koroną owego wału biegną tory linii kolejowej z Elbląga do Gdańska. Kiedyś oczywiście rzeką można było tu przepłynąć, teraz, po przenosce, mogą to zrobić jedynie kajakarze. Szkoda, że dzisiaj od ujścia do rzeki Elbląg możemy przepłynąć Fiszewką zaledwie około kilometra...Koniec pierwszego opisywanego odcinka Fiszewki (ujście do Elblążki - Stacja Pomp) - fot. Piotr Salecki  (czerwiec 2010).
Fiszewka przed mostem zwodzonym w Szopach Elbląskich (widok z mostu w dół rzeki) - fot. P. Salecki (2009)

Fiszewka dalej jest stosunkowo szeroką droga wodną, zaczyna jednak meandrować. Po około czterech kilometrach, w miejscowości Szopy Elbląskie, przez rzekę przechodzi zabytkowy most zwodzony (droga Elbląg-Malbork). W naszym portalu o moście - tutaj


Most zwodzony w Szopach Elbląskich - obecnie nieczynny, w coraz gorszym stanie - fot. Piotr Salecki (2010)

Most był użytkowany jeszcze w latach siedemdziesiątych, od dawna nieczynny a obecnie w stanie wręcz opłakanym. Po wybudowaniu w latach osiemdziesiątych nowego odcinka jezdni zbudowano również nowy most. Rzekę przegrodzono zaporą z jazem. Spowodowało to oczywiście degradację Fiszewki z drogi wodnej, którą pływały statki i barki, do roli mało istotnego szlaku wodnego. Przed mostem szerokie rozlewisko, stanowiące kiedyś przystań i obrotnicę dla statków.

Fiszewka za mostem zwodzonym w Szopach - fot. Piotr Salecki (2010)

W końcu rzeka jest coraz węższa - fot. Piotr Salecki (2010)

...aż zaczyna przypominać wyglądem rów z wodą - fot. Piotr Salecki (2010)

Za mostem zwodzonym w Szopach Elbląskich rzeka wyraźnie się zwęża, długi, prosty odcinek przechodzi potem w typową, mocno meandrującą żuławską rzekę. W okolicach Jegłownika Fiszewka przypomina już rów melioracyjny.

Piotr Salecki (czerwiec 2010, aktualizacja wrzesień 2011)

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź