Remont śluz w Przegalinie od 01 października 2019 do 31 maja 2020

Remont śluzy rozpoczyna się 01 października 2019 i ma potrwać do 31 maja 2020. W tym czasie śluza będzie nieczynna. Ze względu na komplikacje mogące wystąpić podczas prac hydrotechnicznych, należy się liczyć z wydłużeniem prac remontowych.
Śluzy w Przegalinie
Śluzy w Przegalinie łączą Wisłę z Martwą Wisłą i umożliwiają żeglugę na szlaku z Gdańska na Zalew Wiślany. Kiedyś czynne były dwie śluzy jednocześnie – zabytkowa służyła do transportu tratew, nowa, zwana także Śluzą Południową – profesjonalnej żegludze. Od 1992 czynna jest tylko nowa śluza. Od 2012 funkcjonuje w Przegalinie most zwodzony, umożliwiający śluzowanie jachtom z postawionym masztem.

Przekładany remont
Ten remont miał rozpocząć się kilka lat temu, bo w 2017 roku. Prace były jednak wielokrotnie odraczane, terminy zmieniane, o czym informowaliśmy wodniaków na naszej stronie internetowej. Ostatecznie wiadomo już że prace rozpoczną się 01 października 2019. od tego dnia śluza będzie nieczynna, aż do 31 maja 2020, kiedy to prace mają się planowo zakończyć. Dotychczasowe jednak doświadczenia wynikające z możliwych problemów przy pracach hydrotechnicznych i opóźnieniach z tym związanych skłaniają do obaw, że termin ponownego otwarcia śluzy może zostać przesunięty. W każdym razie należy się z tym liczyć, planując rejsy w 2020 roku. Na szczęście można ominąć śluzę Przegalina płynąc przez Przekop Wisły - piszemy o tym w artykule tutaj.

Prace remontowe

Prace będą dalece wykraczać poza remont samej śluzy i jej mechanizmów. Obejmie nie tylko czynną Śluzę Południową, ale i nieczynną Śluzę Północną a zwłaszcza jej awanport - czyli kanał doprowadzający do samej śluzy. Ma tam powstać zaplecze dla postoju jednostek RZGW, zwłaszcza lodołamaczy. Te pomarańczowo-czerwone jednostki od wielu teraz mają tam swoją prowizoryczną "bazę".
Część prac będzie realizowana po przywróceniu śluzy Południowej do eksploatacji aż do lata 2021 roku.

Śluza Północna jako zabytek hydrotechniczny

Jako ciekawostkę warto dodać, że śluza Północna jest wprawdzie nieużytkowana i odgrodzona wałem ziemnym od Wisły, ale cała budowla hydrotechniczna jest zachowana w całości po stronie Martwej Wisły i teoretycznie, po remoncie i rozebraniu wału mogłaby być dalej eksploatowana. Oczywiście nie jest to obecnie potrzebne ani planowane, gdyż całość ruchu obsługuje sąsiednia śluza Południowa, mającą dużo dłuższą komorę śluzy, a więc możliwość śluzowania dłuższych jednostek czy zestawów pchanych bez ich rozłączania. Śluza Północna będzie zachowana jako zabytek techniki i planowane jest zwiedzanie tego obiektu wraz z maszynownią i pokazem śluzowania.

Zestawienie planowanych prac
Śluza północna

  • remont komory śluzy;
  • remont budynku maszynowni;
  • remont wrót i mechanizmów.

Śluza Południowa

  • remont komory śluzy;
  • remont maszynowni, automatyki i wrót;
  • budowa budynków: socjalnego i magazynowych;
  • remont umocnień brzegowych;
  • rozbudowa zaplecza technicznego i bazy dla postoju jednostek pływających RZGW w Gdańsku, w tym ośmiu lodołamaczy.

Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź